Mexaniki sınaq laboratoriyası isə son məhsulun keyfiyyətini müəyyən edir. Mexaniki sınaq laboratoriyasında Almaniyada istehsal olunmuş (dartılmaya, qopmaya, qırılmağa) sınaq maşını quraşdırılmışdır. Sınaq maşını əsas məhsulun – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 və 32 mm profilli armatur nümunələrinin DÜİST 12004-81 üzrə cari və sertifikat sınaqlarını keçirməyə imkan verir.

Ətraflı məlumat və təklifləriniz üçün bizə yazın