ხოლო მექანიკური ტესტირების ლაბორატორია განსაზღვრავს საბოლოო პროდუქტის ხარისხს. მექანიკური ტესტირების ლაბორატორიაში დამონტაჟდა გერმანული წარმოების (დაჭიმვის, ცვეთა, მსხვრევის) საცდელი მანქანა. სატესტო მანქანა საშუალებას იძლევა განახორციელოს ძირითადი პროდუქტის მიმდინარე და სერტიფიკატის ტესტები - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 და 32 მმ პროფილის გამაგრების ნიმუშები DÜIST 12004-81 მიხედვით.

მოგვწერეთ დამატებითი ინფორმაციისთვის და წინადადებებისთვის